HOUSLE VIOLY VIOLONCELLA KONTRABASY SMYČCE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Karl ZACH

1891

Karl Zach (1850 - 1918) byl známý vídeňský houslař. Jeho housle z roku 1891 jsou označeny razítkem a vignetou: "Carl Zach Sohn nach Thomas Zach Gemacht in Wien 1891". Nesou všechny charakteristické znaky vídeňské houslařské školy. Jsou v dobré a stabilní kondici. Délka korpusu: 35,6 cm.

Kat. č.:114155
Místo:Vídeň
Rok:1891