HOUSLE VIOLY VIOLONCELLA KONTRABASY SMYČCE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Alois BITTNER

1930

Alois Bittner (1880-1950) patřil k významným českým houslařům první poloviny 20.století. Byl žákem F. Angenera ve Vídni. Působil na Kladně a model Guarneri del Gesu 1733 je pro něj typický. Používal vlastní kvalitní olejové laky. Kondice houslí je velmi dobrá.

Kat. č.:119098
Místo:Kladno
Rok:1930